Disclaimer

New Life Yoga verleent u hierbij toegang tot www.newlifeyoga.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

New Life Yoga behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

New Life Yoga spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van New Life Yoga.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan New Life Yoga nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten en materialen liggen bij New Life Yoga en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik  is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van New Life Yoga, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.